تبلیغات
مصدرالامور - زندگینامه حضرت آیت الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی (ره)
 
مصدرالامور
ما میتوانیم

آیت الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی، از فقها و مراجع عالی تقلید شیعه در تاریخ نوین است.

هشتم صفر 1413 مصادف با (6 مرداد 1371) زعیم حوزه  علمیه  نجف  اشرف و یكی از مراجع بزرگ  تقلید جهان تشیع دار فانی را وداع گفت. جهان علم و دیانت در سوگ یكی از بزرگترین فقها، اصولیین و رجالیین معاصر نشست. شخصیتی كه در شصت سال اخیر بیشترین تأثیر علمی را بر حوزه های فقهی شیعه داشته است و صدها مجتهد و فقیه و مفتی از محضر او استفاده  كرده و با تصنیف و القای نزدیك به صد جلد كتاب استدلالی به حوزه های علمیه خدمت كرده است.
 
ابوالقاسم بن علی اكبر بن هاشم موسوی خویی در 15 رجب 1317(ق) در خوی متولد شد. بدنبال اختلاف علما در جریان نهضت مشروطیت پدر ایشان به نجف اشرف مهاجرت می كند و او دو سال بعد در سال 1330 به ایشان ملحق می شود. هر چند عراق آن روز نیز نه تنها از جریان مشروطیت و دسته بندیهای فقها در این مسئله خالی نیست، بلكه علاوه بر آن مبارزه علما علیه استعمار انگلیس در جریان است. در این نهضت مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی در سامرا و مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی در نجف، نقش تعیین كننده ای دارند. ابوالقاسم جوان در چنین محیطی پس از اتمام مرحله سطح در سال 1338 در سن بیست سالگی پا به عرصه تحصیل خارج می گذارد. و از همان آغاز آثار ذكاوت و استعداد علمی او چشمگیر و مشخص است. او افزون بر 12 سال از محضر اساتید ذیل استفاده می كند:

1. شیخ فتح الله مشهور به شیخ الشریعه اصفهانی، شیخ مهدی مازندرانی شیخ ضیاالدین عراقی، شیخ محمد حسین اصفهانی (كمپانی)، شیخ محمد حسین نائینی، شیخ محمد جواد بلاغی صاحب تفسیر آلاالرحمن، حكیم بزرگ مرحوم سیدحسین بادكوبی. بیشترین تحصیل او در فقه و اصول نزد مرحوم كمپانی و مرحوم نائینی صورت می گیرد. او نزد این دو عالم علاوه بر چند كتاب فقهی، یك دوره كامل خارج اصول را میگذراند و پس از درس استاد، مباحث مطروحه را برای دیگر طلاب كه در بینشان اهل فضل كم نبود، تقریر می كند. مرحوم نائینی آخرین استادی است كه او از محضرش استفاده كرده است.

در بیست و پنج سالگی (1342 ق) نخستین كتابش بنام «نفحات الاعجاز فی رد حسن الایجاز» را در نجف اشرف منتشر می كند. این كتاب نقد و پاسخی است به كتاب «حسن الایجاز فی ابطال الاعجاز» یك آمریكایی موسوم به نصیرالدین ظافر. ابوالقاسم جوان در این كتاب از اعجاز قرآن كریم دفاع می كند. شش سال بعد، با انتشار جلد اول «اجود التقریرات» كه تقریر دروس مرحوم میرزای نائینی به قلم اوست، وی را به عنوان یك مجتهد جوان در حوزه نجف معرفی می كند. حدود سال 1352 ق. تدریس مرحله عالی خارج فقه و اصول را در مسجد خضرای نجف آغاز می كند و در این زمان جمعی از بزرگان علمای نجف مانند مرحوم نائینی، كمپانی، عراقی، بلاغی، میرزا آقاشیرازی و سید ابوالحسن اصفهانی به اجتهاد و فقاهت ایشان شهادت داده اند و در نزدیك شصت سال تدریس مداوم جمع  كثیری از افاضل علمای جهان اسلام در محضر او پرورش می یابند. تدریس دو دوره كامل خارج مكاسب (بر مبنای مكاسب شیخ اعظم انصاری «ره ») و چند كتاب فقهی دیگر و نیز دو دوره كامل كتاب صلوه را در طول  25 سال، انجام می دهد و از سال 1377 ه.ق تدریس فروع متن عروه الوثقی را آغاز می كند و طی نزدیك به سی سال توفیق می یابد یك دوره كامل فقه استدلالی را به ترتیب عروه الوثقی به پایان برد.

او در عمر پربار خود موفق می شود شش دوره كامل خارج اصول را تدریس كند و تدریس دوره هفتم به واسطه اشتغالات مرجعیت در مسئله  «ضد» رها می شود (ظاهراً قبل از 1400). انتشار جلد اول كتاب «البیان فی تفسیر القرآن» نشان داد كه ایشان در علوم قرآنی و تفسیر نیز مبتكری نوآور و صاحب نظری بصیر است. اما علی رغم تدریس طولانی ایشان در فقه و اصول، تدریس تفسیر را به دلایلی ادامه نمی دهد.

از آن مرحوم در چهار زمینه كتاب به یادگار مانده است: فقه و اصول و رجال و تفسیر، و انصافاً در هر چهار رشته آثار ماندنی عرضه كرده است. آرا علمی آیت ا... العظمی خویی در زمره مطرح ترین آرا دروس فقه و اصول حوزه های علمیه است. هیچ كرسی تدریس فقهی یا اصول نسبت به  آرا او نمی تواند بی اعتنا باشد، حال چه در تأیید مبنای او و چه در نقد دیدگاهش، مبالغه نیست اگر ادعا كنیم دیر زمانی است كه بسیاری از دروس فقه و اصول نجف و قم با طرح آرا علمی او رونق می گیرد.

در اكثر كتب فقهی یا اصول منتشرشده سی سال اخیر تأثیر علمی او مشهود است. موسوعه كبیر رجالی او مبسوط ترین و در زمره  قوی ترین مجموعه های رجالی شیعه است كه هر عالمی در تحقیقات رجالی خود به آن نیازمند است. تفسیر «البیان» او گرچه تنها یك جلد است و مختصر، اما به جوانب مختلف علوم قرآنی پرداخته است و از تفسیر تنها به سوره مباركه حمد اكتفا كرده است، اما به هر حال این تألیف یك نقطه عطف در تاریخ تألیف علوم قرآنی در جهان اسلام بویژه تشیع به شمار می رود.

مرحوم آیت الله خویی اگر چه در فقه و اصول تألیفات قلمی فراوانی ندارد، اما بیشترین تألیفات فقهی اصول در تقریر دروس فقه و اصول ایشان است. نظم و دقت اصولی، روانی و سادگی بیان و دوری از حشو و زوائد باعث شده است تقریرات دروس ایشان عملاً محور مطالعه جمع  كثیری از طلاب در مرحله خارج باشد. آثار مطبوع ایشان شامل آثار فقهی، اصولی، رجالی و تفسیری كه خود به رشته تحریر درآورده، میشود.

از مشهورترین شاگردان مرحوم آیت ا... العظمی خویی می توان از علمای ذیل یاد كرد:

آیت الله سید نصرالله مستنبط(داماد اول ایشان); سید محمد باقر صدر، سید علی سیستانی، سید محمد روحانی، شیخ حسین وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی، میرزا علی غروی تبریزی، شیخ مرتضی بروجردی، سید رضا موسوی خلخالی وشیخ محمد تقی مصدرالامور.سید علی خامنه ای ودیگر بزرگان.

آن مرحوم در تمام عمر ممحض در فقه و اصول و تدریس و تألیف بود و حفظ حوزه علمیه هزارساله نجف اشرف را وظیفه اصلی خود می دانست. در زمان زعامت ایشان بر حوزه فیضیه نجف اتفاقات بسیار مهمی در عراق و ایران و جهان رخ داد. آن مرحوم در بعضی قضایای مهم مانند كشتار فیضیه در سال 1342، تبعید مرحوم امام خمینی به تركیه و سپس به عراق به نفع نهضت اسلامی موضع گرفت. در تلگرافی در جریان جنگ شش روزه  اعراب و اسرائیل خواستار تحریم نفت و قطع رابطه با رژیم صهیونیستی شد و از مردم فلسطین حمایت كرد در جریانات اخیر عراق، ایشان متحمل تضییقات و مشقات فراوانی از سوی رژیم بعثی عراق شد.

مرحوم آیت ا... خویی (ره) عالمی بود كه سعی كرد فقه شیعه را فارغ از زمان و مقتضیاتش به شیوه سنتی استنباط كند و فقه فردی را كمال بخشد و در این راه منشأ خدمات فراوانی شد. علم اصول در منظر ایشان رفیع ترین جایگاهها را داشت و همین جایگاه ویژه علم اصول مهمترین خصیصه مكتب فقهی معاصر نجف (كه ایشان شاخصه آن است) به شمار می رود. هم زمان با ایشان شاهد دو مكتب فقهی دیگر در قم هستیم.

مكتب اول: روش مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (ره) است كه مكتب فقهای نجف را استنباط افراطی در استفاده از علم اصول فقه می داند و می كوشد با توجه به چند عنصر تعیین كننده یعنی تاریخ فقه و سیر تطور هر مسئله در بستر زمان، و توجه به اقوال اهل سنت به عنوان قرائنی برای فهم روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام و توجه به اصول متلقات، با تمسك كمتر به اصول عملیه و صنایع دیگر اصولی خود را به گوهر شریعت نزدیك كند.

مكتب دوم: روش اخیر مرحوم آیت الله العظمی امام خمینی (ره) است كه پس از پیاده كردن نظام اسلامی و لمس مشكلات اجرائی احكام شرع انور با توجه دادن به عناصر تعیین كننده زمان و مكان در فقه بسوی رفع نقیصه فردگرایی فقه شیعه و پی افكندن فقه اجتماعی شیعه به پیش می رود.

برای آن سید جلیل القدر رحمت و رضوان پروردگار را طلب می كنیم.


آیت الله خویی و انقلاب اسلامی

آیت اللّه‏ خویی از نگاه رهبر معظم انقلاب

مقام معظم رهبری، حضرت آیت اللّه‏ خامنه‏ای، درباره شخصیت علمی و معنوی آیت اللّه‏ خویی می‏فرمایند: «ما به ایشانْ نه از دید یک مرجع، بلکه از دید یک محقق، مؤلف و مُدرّس نگاه می‏کنیم. اگر شما به زندگی این بزرگوار نگاه کنید، می‏بینید که حداقل در سه رشته علمی و درسیِ مهمْ دارای فرآورده‏های تحقیقی هستند که یکی فقه، دیگری اصول و سومی رجال است. این همه کتاب فقهی و اصولی که شاگردان ایشان نوشته‏اند، همه از کلمات ایشان است، علاوه بر آن‏چه از قلم خود ایشان مستقیما صادر شده است».

خدمات اجتماعی

فقهای عالی‏قدر و مراجع بزرگوار، هرکدام با توجه به دامنه نفوذ و اقتدار احترام خویش، در جامعه به ایجاد آثار ماندگار خدمات مختلف اجتماعی همت گماشته‏اند. آیت اللّه‏ خویی نیز در سلسله نور و رحمت فقاهتْ فرد شاخص و چهره بسیار ممتازی است که ده‏ها اثر ماندگار و بنای خیر و جاودان از او به یادگار مانده است. احداث کتاب‏خانه، مدرسه، مسجد، بیمارستان، مؤسسه خیریه و دارالایتام در ایران و نقاط مختلف جهان، از جمله کشورهای عراق، لبنان، هندوستان و به ویژه انگلستان و آمریکا، از خدمات آن مرجع بزرگ جهان اسلام است.

مبارزات سیاسی

آیت اللّه‏ خویی در طول سال‏های پُربار عمر خویش، همواره با حکومت‏های ظلم و ستم در حال مبارزه و پیکار بود. ایستادگی ایشان در برابر مکتب‏های مادّی‏گری و الحاد، بر هیچ یک از صاحبان خرد پوشیده نیست؛ از آن جمله، فتوای تاریخی ایشان در مبارزه با مکتب‏خانه سرخ کمونیستی را می‏توان نام برد. آیت اللّه‏ خویی از جمله عالمان و مجتهدانی بود که در شکل‏گیری و آگاهی مردم در انقلاب اسلامی و دفاع از پرچم‏دار انقلاب، امام خمینی رحمه‏الله نقش عمده‏ای ایفا نمود. او بارها با صراحتْ مخالفت خود را با اسرائیل غاصب بیان داشته، از حق مسلّم فلسطینیانِ مظلوم دفاع می‏کرد.

جنگ ایران و عراق

آیت اللّه‏ خویی در زمان جنگ تحمیلی و سختی‏ها و کمبودهای حاصل از این تجاوز نابرابر، به جواز صرف وجوهات شرعی در خوراک و پوشاک رزمندگان اسلام فتوا داد. البته در این راستا، رژیم بعث عراق نیز با تبعید، اسارت و به شهادت رسانیدن اطرافیان و نزدیکان ایشان، این عالمِ بزرگ را تحت فشار قرار می‏داد که از آن جمله، به شهادت رساندن برجسته‏ترین شاگردشْ سید محمدباقر صدر را می‏توان نام برد، ولی آیت اللّه‏ خوییْ استوار و با تمام شجاعتْ در برابر این مصیبت‏ها و سختی‏ها ایستادگی می‏کرد.

استقبال از امام خمینی رحمه‏الله

زمانی که رژیم شاهنشاهی دیگر نتوانست وجود بابرکت و با نفوذ رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی رحمه‏الله را در کشور تحمل کند، ایشان را به نجف اشرف تبعید کرد. هنگام ورود سرسلسله‏دار قیام مردمی ایران بر ضد شاه به نجف، آیت اللّه‏ خویی، تعدادی از فضلا و علما را به دیدار امام فرستاد و خود نیز همان روز اول و پس از اتمام درس، به دیدار امام شتافت. آیت اللّه‏ خویی در پاسخ افرادی که از انگیزه این همه عزت و احترام به شخصیت امام خمینی رحمه‏الله می‏پرسیدند، فرمود: «ایشان با دیگران فرق می‏کند، لذا دیدن او هم با دیگران باید فرق داشته باشد».

نقش آیت اللّه‏ خویی در انقلاب اسلامی ایران

مقام معظم رهبری، حضرت آیت اللّه‏ خامنه‏ای، درباره آگاهی و همراهی موثر آیت للّه‏ خویی با انقلاب اسلامی می‏فرماید: «ایشان یکی از نخستین کسانی بود که پس از شروع نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی رحمه‏الله ، حوزه علمیه نجف را به اهمیت حوادث ایران متوجه ساخت و سعی و کوششی ارجمند در همراهی با حرکت عظیم روحانیت و مردم ایران مبذول داشتند. [ایشان] در نهضت خونین عراق در رمضان 1411 ق، قطب اصلی نهضتْ و مرکز صدور حکم قیام اسلامی بود».


مزاری در صحن مولا علی (ع)

 مزار مرجع بزرگ شیعیان جهان مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی در یکی از حجره های صحن شریف علوی در نجف اشرف قرار دارد. آن فقیه بزرگوار در نیمه ماه رجب سال 1317 هجری قمری در شهر خوی از شهر های آذربایجان متولد شد و پس از چند سال به همراه پدرش برای تحصیل علوم دینی به نجف مهاجرت کرد. از اساتید ایشان می توان از شیخ مهدی مازندرانی ، شیخ ضیاءالدین عراقی ، شیخ محمد حسین نائینی، شیخ محمد جواد بلاغی ، سید حسن بادکوبی و سید علی آقا قاضی نام برد و از شاگردان وی می توان به میرزا جواد آقاتبریزی ، حسین وحید خراسانی ، سید محمد حسین فضل اله ، علاءالدین بحرالعلوم ، امام موسی صدر،شهید سید محمد باقر صدر، دکتر احمد وائلی  و آیت الله العظمی سیستانی – مرجع بزرگ شیعیان – اشاره کرد .آن فقید سعید ، صاحب رای و اندیشه منحصر به فرد در علم رجال و اصول فقه بود و نگارش مجموعه بیست و چهار جلدی معجم رجال حدیث و تفضیل طبقات رواه او را به اشتهار رسانید. آن عالم برجسته در هفدهم مرداد 1371 هجری شمسی مصادف با هفتم صفر سال 1413 هجری قمری دار فانی را وداع گفت و حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی بر وی نماز گزارد و درجوار مرقد جد بزرگوارش امیرالمومنین علی (ع ) در نجف اشرف به خاک سپرده شد .پلاکاردهایی بمناسبت سالگرد درگذشت ایشان ( البته به تاریخ هجری قمری ) در نجف اشرف نصب شده بود از آن جمله این پلاکاردها که بیانگر جاودان بودن یاد او در اذهان و خاطره هاست: رحم الله الامام الخویی فقد کان جذوه علمیه و طاقته معرفیه لم تتوقف طیله سنوات عمره الشریف. ( الحوزه العلمیه فی النجف ) و یا این جمله از پلاکارد که برتری ایشان در علوم اصول و فقه را یادآور می شود: الامام الخویی رحمت اله علیه رمز شامخ من رموز النجف العلمیه و له الفضل الکبیر فی ارساء قواعد مدرسه النجف الحدیثه فی الاصول والفقه ( الحوزه العلمیه فی النجف ).در کنار تصویر آن مرجع فقید عکسهایی دیگر از خانواده ی وی دیده می شود . از جمله سید عبدالمجید فرزندش با عنوان " شهید المظلوم المجاهد حجه الا سلام والمسلمین حاج سید عبدالمجید خویی" . او 41 ساله بود که رهبری بخشی از شیعیان انقلابی در قیام سال 1991 بر علیه صدام را بر عهده داشت و بعد از شکست انتفاضه و قتل عام مردم به لندن گریخت و در آنجا ریاست بنیاد خویی و مو سسه امام علی ( ع) را بر عهده داشت .سید عبدالمجید در فروردین ماه 1382 در یک عملیات تروریستی در نجف اشرف به همراه چند تن از همراهانش به قتل رسید و در کنار پدرش به خاک سپرده شد.


معرفی كتاب: اندیشه سیاسی آیت الله خوییآیت الله خویی-www.payamekhoy.blogfa.com

کتاب "اندیشه سیاسی آیت الله العظمی خویی" تألیف محمد اکرم عارفی به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی از سوی بوستان کتاب قم در 220 صفحه و شمارگان 2500 منتشر شد.

به گزارش روزنامه اینتزنتی خوی نیوز به نقل از پژوهشگاه علم و فرهنگ اسلامی ، این کتاب از یک مقدمه و پنج فصل تشکیل شده است.

 فصل نخست کتاب به زندگی و عصر سیاسی آیتالله العظمی خویی اختصاص یافته است.

فصل دوم، اشاره ای کوتاه به کلیات قابلطرح و مرتبط با اندیشه سیاسی وی دارد. تعریف مفاهیم ولایت، امامت، حسبه و کلیاتی همچون سیاست، دین و سیاست و عقلانیت حاکم بر فقه، بخشی از این فصل را تشکیل می دهند.

 اصول و قواعد فقه سیاسی، عنوان فصل سوم است. در این فصل به بررسی قواعد فقه سیاسی که زیربنای اندیشه سیاسی را شکل می دهد، پرداخته می شود.

فصل چهارم، حیات سیاسی شیعه را در عصر غیبت بررسی می کند. این فصل به دو بخش رویکرد درون سیستمی و رویکرد برون­سیستمی تقسیم شده است.

فصل پنجم درباره ولایت فقیه و حکومت اسلامی است که اساسی ترین بخش اندیشه سیاسی این اندیشمند شیعه است.

 این اثر با هدف بررسی اندیشه سیاسی این فقیه مکتب اهل بیت(ع) در عرصه فقه سیاسی منتشر شده و گامی مهم در جهت فراهم ساختن زمینه های لازم برای هویت شناسی جامعه و امت اسلامی تلقی می شود.

به اعتقاد نویسنده، اندیشه سیاسی آیت الله العظمی خویی عبارت از نظریه های منسجم و نظام مند فقهی و سیاسی او درباره چگونگی مدیریت کلان اجتماعی و سیاسی، دولت، زعامت عامه، اصول و مبانی نظری آنها است.

عارفی در این کتاب کوشیده است تا اندیشه سیاسی آیت الله العظمی خویی را از میان آثار فقهی او استخراج کند و به صورت منسجم در اختیار دین پژوهان علاقه مند به فقه سیاسی قرار دهد.

 
نوع مطلب :
برچسب ها : العلماء باقون مابقی الدهر،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 1 فروردین 1397 02:25 ق.ظ

Kudos. I like this.
cialis name brand cheap cialis tadalafil cialis bula cialis australian price tadalafil 10 mg cialis 20 mg cut in half cialis pills price each costo in farmacia cialis canadian cialis legalidad de comprar cialis
پنجشنبه 28 دی 1396 12:15 ق.ظ
وقتی که من در ابتدا نظر دادم، بر روی گزینه «اطلاع از من وقتی نظر جدیدی اضافه شده است» را کلیک کرده و در حال حاضر
هر بار یک نظر اضافه شده من چند ایمیل با
همان نظر آیا هیچ راهی برای از بین بردن مردم وجود دارد؟
این سرویس؟ به تو برکت دهد!
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:30 ق.ظ
I'm amazed, I must say. Rarely do I encounter
a blog that's both educative and entertaining, and let
me tell you, you have hit the nail on the head.
The problem is something that too few folks are speaking intelligently about.

I'm very happy I found this in my hunt for something regarding this.
دوشنبه 16 مرداد 1396 09:18 ب.ظ
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it's really informative.
I'm gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
A lot of people will be benefited from your writing.
Cheers!
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:22 ب.ظ
I have been browsing on-line greater than three hours these days, but
I by no means found any interesting article
like yours. It is pretty price enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made excellent content
material as you probably did, the web will likely
be a lot more useful than ever before.
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:25 ب.ظ
Nice post. I used to be checking constantly this blog and I am inspired!
Extremely helpful information specially the ultimate part
:) I handle such information a lot. I used to be
seeking this particular information for a very lengthy time.
Thank you and best of luck.
دوشنبه 5 تیر 1396 02:31 ق.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا نه کار کاملا
با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای while.

من این کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک خواهد را خوب به پر کسانی که معافیت.
در صورتی که شما که می توانید انجام
من را مطمئنا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 11 مرداد 1395 03:02 ب.ظ
درموردنقش ایشان درتحولات سیاسی عراق تاقبل ازسقوط صدام حرف وسخنی یافت نشد
دوشنبه 9 فروردین 1395 03:35 ب.ظ
خیلی عالی
محمد حسن مصدرالامورنظر لطف شماست
دوشنبه 9 فروردین 1395 03:34 ب.ظ
بسیار عالی بود مطالبتون
محمد حسن مصدرالامورمتشکرم
دوشنبه 3 شهریور 1393 07:10 ب.ظ
سلام علیکم فقط میتونم دستتون درد نکنه انشاالله موفق باشید و تشکر ویژه از مدیر این وبلاگ فی امان الله
محمد حسن مصدرالامورارادتمند جناب آقای خویی
متشکرم که این بنده حقیر رو مورد لطف قرار دادید. در خدمتتون هستیم
یاعلی مدد
چهارشنبه 5 مهر 1391 11:35 ق.ظ
سلام
ایا این قضیه که اقای خویی گفتن کشته های ایران در جنگ با عراق شهید محسوب نمیشن راسته. اگه اطلاع دارید لطفا جواب رو به بنده ایمیل بزنین
خیلی ممنون
محمد حسن مصدرالامورسلام.انشاالله بررسی میکنم به عرضتون میرسونم

شنبه 20 آذر 1389 11:45 ب.ظ
ممنون بهم سر بزن
محمد حسن مصدرالامورخواهش میکنم-شما هم به ما سر بزنید-خوشحال میشم با همچین دوست خوبی بازم ارتباط داشته باشم
شنبه 20 آذر 1389 11:43 ب.ظ
سلام کارتون جالب بود از زحمات تون ممنون هستم
چهارشنبه 30 تیر 1389 02:42 ب.ظ
سلام، این پاسدارها اگر به فرزندهای خود پاسدارها رحم نمیکنند چطور میخواهند به مردم و فرزندهاشون رحم کنند. لطفا این کلیپ را تماشا کنید. هردو مجری حکم اعدام هستند و هر دو معتقدند حکم خدا را اجرا میکنند.


http://www.youtube.com/watch?v=3zvCBigONhg


محمد حسن مصدرالامورtanks
سه شنبه 20 بهمن 1388 01:48 ب.ظ
بنام خدا
ای برادران و خواهران، سی‌ سال انقلاب و از خود گذشتگی آخرش همین ؟ نمیتونم باور کنم که اینطور که با مردم رفتار میکنند با اصول اسلامی توافق داشته باشد . اینطور که به نظر میاید روز سالگرد انقلاب ما باید دوباره روی بام برویم تا ارزشهای این انقلاب را به خاطر خودمان و رهبرآنمان یاداوری کنیم که آیا انقلب اسلامی یعنی این ؟ تا وقتی‌ دیر نشده رهبران ما باید بیدار شوند که این طرز رفتار با ملت مسلمان واقعا غیر اسلامی هست خداوند از ظلم احدئ نخواهد گذشت . الله و اکبر ، الله و اکبر ، الله و اکبر
محمد حسن مصدرالاموریاعلی.ان شاالله حق وباطل در جلوی چشمان ما مشخص شود
جمعه 9 بهمن 1388 02:50 ق.ظ
سلام
جمله "فان امر مبهم" در باره چه كسی گفته شده است؟
محمد حسن مصدرالامورسلام لطفا از اهلش سوال کنید
سه شنبه 10 آذر 1388 08:38 ب.ظ
بفرمائید آقای خامنه ای کجا شاگرد آیت الله آقای خوئی بوده است؟ ایشان شاگردیش در درس ایت الله خمینی هم مدت بسیار کوتاهی بوده و به مشهد بازگشته است.
محمد حسن مصدرالامورسلام دوست عزیز بر طبق کتاب غروب خورشید فقاهت از انتشارات کتب اسلامیه در آنجا حکایتی از حضرت آقا به مناسبت رحلت آقای خویی فرموده ند که :من مدتی که درنجف بودم به درس ایشان رفته استفاده می کردم و.....امید وارم ابهام از ذهن شما پاک شده باشد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ
مطالب اخیر
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :